GALA ESCOLAS GALEGAS TRABALLOS DO ALUMNADO -
SÁBADO 19, 11:00 H
CENTRO SOCIAL DO MAR